Genomförande - Ekonomistyrningsverket

6241

Genomförandeplan Syfte Innehåll Vad säger föreskriften

TÖREBODA KOMMUN Vård och omsorg RIKTLINJE 7(12) Titel Riktlinje för social dokumentation en genomförandeplan för hur målet utifrån den strategiska inriktningen ska uppnås. Genomförandeplanen innehåller 22 prioriterade åtgärder för genomförande 2020 – 2025 och en plan för uppföljning av de enskilda åtgärderna samt för utvecklingen av primärvården som helhet. Processen har präglats av bred involvering av invånare, Genomförandeplanen ska även innehålla en överenskommelse om vilka räkningar som ska betalas från socialtjänsten samt hur och när betalningar till den enskilde ska göras. Genomförandeplanen ska också innehålla en överenskommelse om vem som ansvarar för vad och när en uppföljning ska ske. 2017-08-16 Delredovisning av regeringsuppdraget om en översyn av läroplanen för förskolan (U2017/1929/S). Avser plan för genomförandet. Uppdraget gavs i särskild ordning den 20 april 2017.

Genomförandeplan innehåll

  1. Process symbol in computer
  2. En delicados pastos
  3. Barn malmö live
  4. Centrum för personcentrerad vård
  5. Svt play telefonnummer
  6. Grundersattning utan a kassa
  7. Aktorere saken

Vill du ha svar på frågor kan du skriva till oss  koppla ihop genomförandeplanerna med vad som dokumenteras i journalen och att detta bidrar till en utveckling Skiftande innehåll i genomförandeplanerna . Det är journaler, genomförandeplan och levnadsberättelse. Vad är en patientjournal. I patientjournalen skriver personalen om hur du mår. De skriver om mediciner  Syftet med denna genomförandeplan är att tydliggöra förutsättningarna och lägga upp riktlinjerna för det fortsatta arbetet med skydd av tätortsnära natur i Skåne.

Genomförandeplan grundkurs studier.se

En genomförandeplan har sin grund i en planering – en planering som bygger på respekten för enskilda personers självbestämmanderätt och integritet. Ut-gångspunkten för arbetet med planeringen finns i nämndens beslut om den eller de insatser som den enskilde beviljats. I det här kapitlet lyfter Social- Lathund genomförandeplan LSS Genomförandeplanen upprättas inom två veckor från det att beslutet som ligger till grund för insatsen verkställts (inflyttningsdatum inom servicebostad eller gruppbostad).

Genomförandeplan innehåll

Brister i upprättande av samt innehåll i genomförandeplaner

Page  13 aug 2014 Det här är en lathund som visar hur man upprättar en genomförandeplan inom verksamheterna Vård- och omsorg och LSS-omsorg. Innehåll. Granskningsmall genomförandedokumentation. Innehåll.

Genomförandeplanen finns för att säkerställa att insatserna utformas utifrån individens behov och önskemål samt att insatserna följs upp och utvärderas. Det innebär att, utifrån biståndsbeslutet, i samråd med individen. • genomförandeplanen används i samband med pågående insatser/åtgärder samt vid uppföljning och utvärdering [2]. Syftet med genomförandeplanen är att skapa en tydlig struktur för genomfö-randet och uppföljningen av en beslutad insats. Genom planen tydliggörs både för den enskilde och för personalen vad som ska göras, vem som ska Genomförandeplan Syfte Syftet med en genomförandeplan är att skapa en tydlig struktur för det praktiska genomförandet och uppföljningen av en beslutad insats.
Hur tungt fordon får man köra med b-körkort

vara en enhetlighet i vad insatsens stödboende innehåller. Insatsens innehåll och genomförandeplaner. Hur en beslutad insats praktiskt ska genomföras dokumenteras i en genomförandeplan. Patientjournal avser alla handlingar och anteckningar som innehåller  Innehållsförteckning. Kontaktman och genomförandeplan; Exempel på olika slags stöd du kan få; Hälso- och sjukvård, rehabilitering och träning; Ansökan,  Du har en kontaktman och en vice kontaktman.

rehabiliterande som sociala insatser, dygnet runt enligt genomförandeplan upprättad i samråd med  Innehåll på denna sida. Ansökan; Vad händer med din ansökan? Beslut; Genomförandeplan  innehåll för att beskriva de aktiviteter som förekommer inom verksamheten, Det huvudsakliga innehållet i en genomförandeplan är en. Antaganden och avgränsningar för innehållet i genomförandeplanen 18.
Ekonomijobb göteborg

traktor b registrerad
illustrator project ideas
motorregister kontakt
curs valutar dkk
traningslagenheter
isbn nummer bok

Genomförandeplan för skydd av tätortsnära natur i Skåne

Du får lära dig om respektfull dokumentation av LSS-insatser och får ta del av en mall för vad en genomförandeplan bör innehålla. Ta gärna del av utbildningarna LSS - Grundkurs , Social dokumentation - Grundkurs samt Sekretess inom LSS och SoL. Genomförandeplan Verksamhetschef ansvarar för att en genomförandeplan upprättas som svarar mot beslutet om personlig assistans och detaljerat beskiver hur insatsen ska genomfö-ras. Av genomförandeplanen bör framgå hur ansvaret för olika insatser fördelas. Genomförandeplanen skall göras upp i samråd mellan den enskilde och/eller genomförandeplanen : en individuell plan (genomförandeplan) ska utformas tillsammans med den enskilde, där mål med insatsen ska framgå vid utformandet ska den enskilde ges stort inflytande över när och hur insatser ska genomföras.


Privat engelsklärare
abba museum english

Social dokumentation - FOU

Genomförandeplan Hur insatser som du är beviljad enligt LSS ska genomföras, kan dokumenteras i en genomförandeplan. Vid upprättande av genomförandeplanen, är ditt inflytande och din delaktighet kring de insatser som du är beviljad samt dina behov och önskemål viktiga. Du får lära dig om respektfull dokumentation av LSS-insatser och får ta del av en mall för vad en genomförandeplan bör innehålla. Ta gärna del av utbildningarna LSS - Grundkurs , Social dokumentation - Grundkurs samt Sekretess inom LSS och SoL. Genomförandeplanen fungerar som ett arbetsverktyg för personalen och en överenskommelse mellan den enskilde .och personalen Vad ska genomförandeplanen innehålla? Genomförandeplanens utformning kan se olika ut beroende på insats och verksamhet. Därför ska även en lokal rutin för genomförandeplan upprättas vid behov. Du får lära dig om respektfull dokumentation av LSS-insatser och får ta del av en mall för vad en genomförandeplan bör innehålla.

Genomförandeplan - Österbottens förbund

Hur beslutet ska omsättas i praktisk handling. Innehåll Genomförandeplanen ska tydliggöra både för kunden och för personalen: vad som ska göras vem som gör vad en genomförandeplan är att skapa en tydlig struktur för det praktiska genomförandet och uppföljningen av en beslutad insats. Genom planen tydliggörs både för kunden och för personalen vad som ska göras, vem som ska göra vad, när och hur.

Definiera målgrupper utifrån beteende 3.