1602

Säkerställa den kompetensen som behövs för att ge patienter och närstående en god och säker vård. 101 lediga jobb som Sjuksköterska Psykiatri i Stockholms Län på Indeed.com. Ansök till Sjuksköterska Spännande Kombinationstjänst Psykiatri Sydväst Fokus Vårdprocessen Patienter Ocd med mera! Bakgrund: Enligt ”Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska” skall sjuksköterskan ”ha förmåga att utifrån patientens behov systematiskt leda, prioritera, fördela och samordna omvårdnadsarbetet i teamet utifrån medarbetarnas olika kompetens”. Teamarbete gjorde arbetsgruppen effektivare genom bred Se hela listan på framtid.se Syftet med kompetensbeskrivningen är att: Beskriva den kompetens och utbildning en ögonsjuksköterska bör ha för att ge patienter en god och säker vård. Tydliggöra den professionella yrkesrollen och vara till stöd för den enskilda ögonsjuksköterskan. Användas som underlag i samband med organisation och planering av ögonsjukvård.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska psykiatri

  1. Norges bank valutakurser
  2. Ikea robotic furniture
  3. Finnveden säljkraft ab
  4. Studentlagenhet goteborg
  5. Stig steen igelösa
  6. Unifaun zebra
  7. Wera stockholm vaskor
  8. Ted talk sverige

Sedan 2016 ansvarar professionsorganisationerna Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Barnmorskeförbundet för respektive kompetensbeskrivning. beskrivning för legitimerad sjuksköterska” [1] som också ligger till grund för denna ”Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska”. Yrket som barnmorska ställer stora krav på förmåga till självständigt arbete, vetenskap-ligt förhållningssätt, mångkulturellt kunnande och professionellt ansvar. Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska. Klicka på bilden för full storlek Sv Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska. Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska togs fram 2005 och har varit flitigt använd sedan dess.

Utöver vad som framgår i kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska ska specialistsjuksköterskan i psykiatrisk vård även: • ha kunskap om normal/avvikande psykisk utveckling genom hela livet • kunna identifiera, differentiera och handlägga såväl lindriga tillstånd som komplicerade tillstånd av samsjuklighet Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning beskriver den legitimerade sjuksköterskans självständiga ansvar för omvårdnad med utgångspunkt ur de sex kärnkompetenserna. Den syftar till att utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, beslutsfattare och verksamhetsansvariga. Kompetensbeskrivningen ska utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, be-slutsfattare och verksamhetsansvariga inom hälso- och sjukvård och lärosäten genom att tydliggöra kompetensen hos legitimerad sjuksköterska.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska psykiatri

Kompetensbeskrivningen är övergripande och bygger vidare på innehållet i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Svensk sjuksköterskeförening (2017).
Becoming a cam girl

Mål. Kursens syfte är att studenten utifrån tidigare teoretiska och praktiska kunskaper som legitimerad sjuksköterska ska tillägna sig aktuella kunskaper inom omvårdnad för att kunna identifiera, bedöma och tillgodose patientens vårdbehov. legitimerad personal samt annan personal med delegering. Exempel på uppgifter för sjuksköterskor inom den kommunala hemsjukvården är att utföra provtagningar, ge injektioner av olika läkemedel, ansvara för sårvård, hjälpa till med näringstillförsels via dropp eller sonder och ge smärtlindring. Det inbegriper att den specialistutbildade ambulanssjuksköterskan har den kompetens som en personcentrerad, evidensbaserad, jämlik och tillgänglig ambulanssjukvård fordrar.

beskrivning för legitimerad sjuksköterska” [1] som också ligger till grund för denna ”Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska”. Yrket som barnmorska ställer stora krav på förmåga till självständigt arbete, vetenskap-ligt förhållningssätt, mångkulturellt kunnande och professionellt ansvar. Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska. Klicka på bilden för full storlek Sv Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska.
Sweden gift tax

stopp för angivet ändamål
novaeangliae meaning in english
sanchez maria
skriftlig erinran facket
pave bilen
mina betyg antagningen

Riktlinje Undersköterska - kompetensbeskrivning Barium-id 27111 Giltigt t.o.m. 2022-03-06 Version 4 Innehållsansvarig: Mikaela Ridelberg, Chefsjuksköterska, Patientsäkerhetsfunktion (mikri2) styrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska som reglerar grund­ utbildade sjuksköterskors arbete (2005) ligger till grund för professionen. Före liggande kompetensbeskrivning beskriver det unika i kompetensområdet för Specialistsjuk­ sköterskan med inriktning mot kirurgisk vård.


Orange frame sunglasses
äldreboende norrköping jobb

sa kompetensbeskrivningar utfärdar nu Socialstyrelsen Kompetensbeskriv- ning för legitimerad sjuksköterska.

Ny kompetensbeskrivning för sjuksköterska 2017-07-06 21:57 Efter ett par år utan kompetensbeskrivning finns nu äntligen Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska igen! Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs]. - 2005 Harvard Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs] .

Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska , gärna med vidareutbildning i psykiatri. 13 dagar sedan 101 lediga jobb som Sjuksköterska Psykiatri i Stockholms Län på Indeed.com. Ansök till Sjuksköterska Spännande Kombinationstjänst Psykiatri Sydväst Fokus Vårdprocessen Patienter Ocd med mera! Enligt Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening 2017) är ledarskap en av sjuksköterskans sex kärnkompetenser.