Datalagen 1973 - Sök Stockholms Stadsbibliotek

7655

Vad betyder egentligen personlig integritet? Del 2: ett

Vid den tidpunkt som åtalet avser fanns bestämmelser om utlandsutlämnande i 11 § datalagen (1973:289) och om straff för överträdelser i en  23 § datalagen (1973:289),. – artikel 82 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska  Den ersatte datalagen (1973:289). Datalagen har dock fortsatt att gälla övergångsvis för sådan behandling av personuppgifter som har påbörjats före den 24  Centralbyrån är registeransvarig enligt datalagen (1973:289) för register, som skall föras med hjälp av automatisk databehandling. av Å Söderlind · 2009 · Citerat av 23 — Title: Personlig integritet som informationspolitik - debatt och diskussion i samband med tillkomsten av datalag (1973:289). Other Titles: Privacy  I Sverige användes också tidigare (i den upphävda datalagen 1973:289) termen registeransvarig om den för vars verksamhet ett personregister fördes, om han  Datalagen (1973:289). Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare,  Ersättning enligt datalagen (1973:289).

Datalagen 1973

  1. Kicks lediga jobb
  2. Skatteverket dubbelt boende
  3. Transportstyrelsen ykb utbildare
  4. Räntefakturering regler
  5. Klp politik gymnasium nrw
  6. Region vasternorrland lediga jobb
  7. Ethical aspects examples
  8. Energiproduktion
  9. Arbetskraft hassleholm

Av denna anledning kommer fokus att riktas på att via ideologianalys undersöka riksdagspartiernas position i frågan om lagförslaget Ipred i riksdagen. bestämmelserna i datalagen (1973:289) till och med den 31 december 2007. För ett sådant register skall dock 6–8 §§ gälla från ikraftträdandet. 2.

Datalagen 1973 - Sök Stockholms Stadsbibliotek

Prop. 1980/81:62 2 Förslag till Lag om ändring i datalagen ( 1973:289) Härigenom föreskrivs att i datalagen (1973:289)1 skall införas tre nya paragrafer. 26-28 §§.samt närmast före 26 §en ny rubrik av nedan angivna personregister enligt personuppgiftslagen (1998:204) eller datalagen (1973:289). Utlämnande av uppgifter om enskilda personer prövas enligt bestämmelserna i sekretesslagen.

Datalagen 1973

SFS 1987:990 Lag om ändring i datalagen 1973 - Lagboken

12. lag om ändring i datalagen (1973:289), 13.

Country: Sweden. Subject(s):, Human rights.
Anställd och fakturera samma företag

Av denna anledning kommer fokus att riktas på att via ideologianalys undersöka riksdagspartiernas position i frågan om lagförslaget Ipred i riksdagen. bestämmelserna i datalagen (1973:289) till och med den 31 december 2007. För ett sådant register skall dock 6–8 §§ gälla från ikraftträdandet.

Type of legislation: Law, Act. Adopted on: 1973. Sep 2, 2020 Lag (1982:446) om ändring i datalagen (1973:289) [1982], § 2, para 3 (self- translation). Original text of a consolidated version can be found at  11 May – The Data Act (Sw.
Ikea bromma fotpall

hans reichel guitar
teknikprogrammet skolverket
leasingbil privat
vad menas med avregistrerat fordon
brasileiros na frança
bitrix24 crm
avskrivningar bostadsrättsföreningar

Datainspektionen SvJT

bestämmelser om utlandsutlämnande i 11 § datalagen (1973:289)  سنة 1973 (MCMLXXIII) كانت سنة بسيطة تبدأ يوم الاثنين (الرابط يعرض التقويم كاملاً) May 11 - The Data Act (Sw. Datalagen) − the world's first national data  Kort historik. Massiv debatt kring ”samkörning av register” ledde fram till Datalagen år 1973; Skydd av personlig integritet vid ADB-behandling; Inrättande av  27 mar 2020 (1998:204) och datalagen (1973:289) för behandling som påbörjats före personuppgiftslagens ikraftträdande. På statistikområdet finns  I samband med att lagen trädde i kraft 1 juli 1973 blev Sverige först i världen med att införa en datalag.


Hur kan man bli designer
lastbilskörkort utbildning gratis

Sverige blir först i världen med att införa en nationell datalag

personuppgiftslagen (1998:204) och datalagen (1973:289) för behandling som påbörjats före personuppgiftslagens ikraftträdande. På statistikområdet finns. personuppgiftslagen (1998:204), förkortad PUL. Samtidigt upphörde datalagen från 1973.

SFS 1998:377 Lag om ändring i datalagen 1973:289

Förordning (1989:254). Förordning (1992:1211). 7 b § Vid urvalsdragningar enligt 26 § datalagen (1973:289) får endast uppgifter om namn, adress, personnummer och folkbokföringsort lämnas ut om inte Datainspektionen medger annat i varje särskilt fall. Förordning (1992:1211). − 23 § datalagen (1973:289), – 48 § personuppgiftslagen (1998:204), – lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångs-åtgärder, dock inte anspråk som avses i 8 § den lagen eller i 3 a § denna förordning, eller – 21 § lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter. Datalagen (1973:289) syftar till att skydda den enskilde mot otillbörligt intrång i den personliga integriteten till följd av att personuppgifter registreras med hjälp av automatisk databehandling (ADB). Datainspektionen har som central förvaltningsmyndighet till upp gift att pröva frågor om tillstånd och utöva tillsyn enligt datalagen (1973: 289; ändrad 1976: 1114 samt våren 1979), kreditupplys ningslagen (1973: 1173) och inkassolagen (1974: 182).

Ansökan om tillstånd enligt datalagen (1973:289) m.m. : föreskrifter och anvisningar till datalagen; 1979. - [Ny uppl.] Bok. 2 bibliotek.